• s5_logo.jpg
  • s5_logo1.jpg
  • s5_logo3 (2).jpg
  • s5_logo4 (2).jpg
  • s5_logo5.jpg
  • s5_logo6.jpg

 

        

Izveštaj sa godišnje Skupštine Društva sokolara Srbije 2016. godine

    

 

27. marta u Slankamenu je održana godišnja skupština Društva sokolara Srbije. Zahvaljujući ljubaznosti našeg člana Saše Spasića , skupština je održana u njegovoj vinariji. I ovom prilikom mu zahvaljujem na ustupljenom prostoru i na svom trudu i vremenu koje je potrošio na nas.

 

       Skupštini je prisustvovao veći deo naših članova a dosta je bilo i gostiju koji su nas posetili prvi put. Među njima ističem Slobodana Rakinića predsednika Društva sokolara Nobilis Ars, Vladu Žarkova predsednika lovačkog društva iz Idvora i Dalibora Dragićevića iz Moštanice.

 

       Kao i svake godine  na Skupštini i ove je iznesen rad Društva u prošloj godini, finansijski izveštaj, izveštaj iz IAF-a a pod tačkom razno raspravljalo se o mnogim temama.

 

     

 

Ono što je ove godine bilo važno je izbor novog predsednika Društva sokolara Srbije. Novi predsednik Društva je Saša Spasić i jednoglasno je izabran.

 

     

   Milenko Aćimović-Aćim

 

skupština 1

 

skupština 2

 

skupština 3