• s5_logo.jpg
  • s5_logo1.jpg
  • s5_logo3 (2).jpg
  • s5_logo4 (2).jpg
  • s5_logo5.jpg
  • s5_logo6.jpg
 Obaveštenje
 
 
O B A V E Š T E NJ E
Obaveštavam sokolare, članove “Društva sokolara Srbije” da će se 6 i 7 decembra ove godine održati lov u Zmajevu. To je mesto 20 kilometara od Novog Sada. Molim one koji će doći, da tamo budu oko 9 sati kako bi se što ranije izašlo na teren. Smeštaj će biti u apartmanima Miše Rudena i košta 14 evra noćenje i doručak. Večera se posebno plaća. Izlasci u teren i ulovljena divljač se plaćaju po cenovniku Lovačkog saveza Srbije.

Za sve bliže informacije možete nazvati mene ili Hanija.

predsednik Društva  Milenko Aćimović-Aćim